fbpx

 

Privacyverklaring en Disclaimer LaVie HypnoBirthing

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 06-4-2023.

LaVie HypnoBirthing is ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

1. Privacyverklaring
LaVie Hypnobirthing, KVK 86939033, verwerkt persoonsgegevens van u wanneer u gebruik maakt van onze diensten. LaVie HypnoBirthing respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
E-mailadres
Telefoonnummer (indien opgegeven)
Bedrijfsnaam (indien opgegeven)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Doeleinden en rechtsgronden voor verwerking
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij verwerken uw persoonsgegevens, voor onder meer het volgende doel:

  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten. We zullen alleen contact met u opnemen wanneer dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Bekijk ook onze Cookieverklaring voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken.

Delen persoonsgegevens
LaVie HypnoBirthing deelt uw persoonsgegevens niet met andere partijen.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Als u uw gegevens aan wilt passen of uw gegevens uit onze bestanden wilt laten verwijderen, kunt u contact met ons opnemen of direct met Linda Rennen via info@laviehypnobirthing.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachtrecht
Heeft u een klacht over de opslag of verwerking van uw persoonsgegevens? U heeft recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Duur van de opslag
Wij bewaren persoonsgegevens voor een periode van 10 jaar. We bewaren deze gegevens enkel voor onze eigen administratieplicht. Na deze periode verwijderen wij uw gegevens.

Beveiliging
LaVie HypnoBirthing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo is onze website beveiligd met een SSL-certificaat, waardoor u bij het gebruik van onze website verzekerd bent van een veilige overdracht van uw gegevens indien u deze op onze website invoert.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:
LaVie HypnoBirthing
Postadres: Hilsepoort 4, 4791 HX Klundert

2. Disclaimer voor www.laviehypnobirthing.nl
LaVie HypnoBirthing, KVK 86939033, verleent u toegang tot www.laviehypnobirthing.nl (“de website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. LaVie HypnoBirthing behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
LaVie HypnoBirthing spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan LaVie HypnoBirthing nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende teksten en beelden op deze website liggen bij LaVie HypnoBirthing.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van LaVie HypnoBirthing, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Veranderingen
De disclaimer, cookie- en privacyverklaring zijn afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website, kunnen leiden tot wijzigingen in de disclaimer, cookie- of privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze verklaringen te raadplegen.